ՓՄՁ ԶԱԿ- Ֆինանսական աջակցություն ՓՄՁ-ների համար

ՓՄՁ ԶԱԿ- Ոլորտային աջակցության ծրագրեր

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Արցախի ներդրումային հիմնադրամ – ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրեր 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ՝ ապահովագրական վկայագրով ապահովված կարճաժամկետ վարկավորում