Գործարարության աջակցման գրասենյակը նախաձեռնեց հանդիպում գործարարների հետ առցանց առևտրի խնդիրները բացահայտելու նպատակով

Հայաստանում առցանց առևտրի զարգացման համար բարենպաստ օրենսդրական հիմք ապահովելու նպատակով Գործարարության աջակցման գրասենյակը նախաձեռնեց աշխատանքային հանդիպում մի շարք գործարարների հետ, ովքեր բարձրաձայնեցին որոշ խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են նրանց բիզնես գործունեությունը առցանց առևտուր իրականացնելիս:

0
  >>>
  • No related posts found.

Add a Comment