Մեր գրասենյակի փորձագետներն իրենց մասնագիտական խորհրդատվությամբ աջակցեցին Գյումրիում նոր բիզնես գաղափարների իրականացման մեկնարկին:

Նոյեմբերի 7 և 8-ին Բաց Գյումրի նախաձեռնության շրջանակներում Գործարարության աջակցման գրասենյակի փորձագետներն իրենց մասնագիտական խորհրդատվությամբ աջակցություն ցուցաբերեցին Գյումրիի Տիգրան Մեծ նախագծի շրջանակներում նոր բիզնեսի գաղափարներով ներկայացած մասնակիցներին: Բիզնեսի գրանցումը և հարկային ռեժիմները Հայաստանում ներկայացրեց մեր փորձագետ Հովսեփ Պատվականյանը: Գյումրիում երկու տասնյակ բիզնես գաղափարների կյանքի կոչվելու համար անհրաժեշտ գործոնները բիզնեսի մոդելավորման տեսանկյունից ներկայացրեց մեր գրասենյակի ավագ խորհրդատու Գևորգ Պողոսյանը:

Այս պահին Գյումրիում երկու տասնյակ բիզնես գաղափարների կյանքի կոչվելու համար անհրաժեշտ գործոնները բիզնեսի մոդելավորման տեսանկյունից …