Կայացավ «Կապիտալում ներդրումներ և կապիտալի շուկաներ. օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բարենպաստ միջավայրի կայացում» աշխատաժողովը

Դեկտեմբերի 13-ին կայացավ ՀՀ կառավարության նախաձեռնած աշխատանքային հանդիպումների շարքի առաջին աշխատաժողովը՝ «Կապիտալում ներդրումներ և կապիտալի շուկաներ. օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բարենպաստ միջավայրի կայացում» թեմայով: Գործարարության աջակցման գրասենյակը՝ ՎԶԵԲ-ի ֆինանսավորմամբ, աշխատաժողովի համակազմակերպիչն էր։

0
  >>>
  • No related posts found.

Add a Comment