Գործարարության աջակցման գրասենյակը մշակել է «Բիզնեսի գրանցումը Հայաստանում» ուղեցույցը

Ուղեցույցը ներառում է բիզնեսի գրանցմանն առնչվող հիմնական գործընթացների և անհրաժեշտ քայլերի նկարագրությունը՝
Քայլ I. Ստանալ նույնականացման քարտ (ID)
Քայլ II. Ձեռք բերել նույնականացման քարտ ընթերցող սարք
Քայլ III. Ձեռք բերել և ակտիվացնել էլեկտրոնային ստորագրությունը
Քայլ IV. Գրանցել բիզնեսը առցանց www.e-register.am կայքում կամ ՀՀ պետական ռեգիստրի գործակալությունում
Քայլ V. Ձեռք բերել կնիք
Քայլ VI. Բացել բանկային հաշիվ
Քայլ VII. Գրանցվել https://file-online.taxservice.am/հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում
Քայլ VIII. Ձեռք բերել և գրանցել ՀԴՄ սարք
Տնտեսավորողների իրազեկվածության և ուղղորդված լինելու մակարդակի բարձրացմանը միտված մեր գրասենյակի սույն նախաձեռնությունը նախատեսվում է շարունակելի դարձնել` ապագայում նաև ներկայացնելով ուղեցույցներ ՀՀ հարկային համակարգում կողմնորոշվելու նպատակով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
  >>>
  • No related posts found.

Add a Comment